echo

18: عناصرپنجگانه: توشه‌های مسیر انتظار

عناصر پنجگانه: توشه های مسیر انتظار

بخشی از پادکست:

برای رسیدن به اهداف تلاش لازم است. هر کاری با توجه به اهمیتی که دارد، به همان اندازه، تلاش، کوشش و جهش می طلبد. وقتی انسان می‌خواهد غذا درست کند، تلاشش مال چند ساعت قبل از آن است. موقع رانندگی هم باید تمرکز داشته باشد، اگر کسی قصد تحصیل داشته باشد هم باید افکارش را متمرکز کند، همه این‌ها اسباب و ابزار است.
راهی که دور و دراز هست همه جوره نیازمند تسلیحات است. باید آن پنج عنصری که مدنظر است، احساس، اعصاب، افکار، اخلاق و اعمال در شخص اجتماع کند.
Read More

17: کتابت

کتابت

بخشی از پادکست:

هنگامی که ما عدم تطابق را در رسانه هایی که منتسب به خداست پیدا می کنیم، متوجه می شویم که این ها نمی تواند وسیله ای برای استحکام زندگی بشر باشد. چون نویسنده کتاب ها مشخص نیست، ما از انبیا گذشته فقط نوشتاری در کتاب خودمان داریم یا در کتاب‌های منتسب به آنها که البته علم را نمی توان صرفا با خواندن یک نوشته پیدا کرد. بنابراین شک و ظن و احتمال وجود دارد. در مورد پیامبر اسلام باید گفت به طوری که معروف است، سواد خواندن و نوشتن نداشت، ولی هفت نفر کاتب داشت که یکی از آنها معاویه پسر ابوسفیان بود، همان فردی که به زور شمشیر وارد اسلام شد.
Read More

16: وحی

وحی

بخشی از پادکست:

وحی، به معنای صدایی از برون، ندایی از پس پرده و یک شنیداری است سوای آنچه که جسم حس می‌کند. آنچه که در مقوله جسم می باشد، همان حواس پنجگانه است.

وحی در ترازوی عقل رد می‌شود، به دلیل این که یک شخص مدعی می شود که به من این طور گفته شده است. از این گذشته، آورده های وحی اغلب در ترازوی عقل وزنی ندارند و شرع هم مجبور شده که بگوید هر چه دین می‌گوید، پس عقل باید تایید کند! زیرا عقل همان محسوسات و ملموسات است، در حالی که وحی خبری است و از عالمی ناپیدا، نامشهود، نامعین و نامعلوم است که به انسان چیزی را گزارش می دهد. البته پشتوانه وحی معجزه است که البته در مورد همین موضوع هم جای بحث باقی است…
Read More

15: شادیم یا ناشادیم؟

شادیم یا ناشادیم؟

بخشی از پادکست:

ما شادیم یا ناشادیم؟ همه مردم در برابر این سوال پاسخگوی عملی هستند! شادی چیست؟ معارض شادی کدام است؟ شاد کسی است که من‌حیث‌المجموع، با همه وجود، احساس، افکار، اخلاق، اعصاب و اعمالش رضایت او را حاصل کند، ناشاد کسی است که سیستم اعصابش او را در همه موارد به کنکاش می‌کشد، شادی در این عالم طبق فاکتور نهایی و حقیقی و بدست آمده از تجارب، یک مورد مجازی و گذری و غیر واقعی است. در موقعیتی که اختیار انسان در زندگی خصوصی او در زمام تقدیرنگار است و او به میل خود می‌کشاند هر جا بخواهد می برد، چگونه انسان می تواند راضی به قضا باشد؟! ناشادی مرکزش در دل قرار دارد، و آثارش در بیرون قابل مشاهده است، ما که به قضا و قدرمان معترضیم، اگر خندان هم باشیم به خودمان خندیدیم.
Read More

14: نمیتوانیم نفس بکشیم

نمی توانیم نفس بکشیم

بخشی از پادکست:

ما جرممان را پیدا کردیم، علت آن تولد ما در غیبت است، ما متولدین بدبختی هستیم، بیچاره هستیم. گاهی وقت ها دیده شده خیلی از جوان ها می گویند که چرا ما در این خانواده به دنیا آمدیم، چرا درخانواده پولدار به دنیا نیامدیم، چرا در ایران به دنیا آمدیم؟ چرا در یک کشور مرفه به دنیا نیامدیم؟ گرچه این کلی است، ما اصلا چرا با غرامت به دنیا آمدیم؟ حتی بچه ای که به دنیا می آید، گرفتار است، در همان شکم مادرش بدهکار است، بدهکاری او همین است که از روز اول که این آب زن و مرد شکل می گیرد و با هم تبدیل مخلوط می شود و به جنین می شود، این جنین باید به وسیله دستگاه های مختلف، داروهای مختلف سیلی و تو سری بخورد تا تحت کنترل باشد و بیرون بیاید. چه این که حتی بیرون هم همین طور خواهد بود! مثلا یک کودک چهار پنج ساله ای که دیابت دارد، غرامت چه چیزی را می دهد؟ …
Read More

13: زلزله های خاموش

زلزله های خاموش

بخشی از پادکست:

ولی اکنون هر چه جلوتر می رویم همه چیز بی معنا و ناگوار شده است، همانند میوه های امروزی که هر کدام دچار یک مشکل هستند و دیگر از رنگ و شیرینی و لذیذ بودن خبری نیست. بر همین اساس همه هستی جذابیت خود را از دست داده است و به هرجا نظر شود، مشت نمونه خروار می باشد. تمام ابزار خوشی از مردم بدون استثنا گرفته شده، به طوری که حتی تصوری که ما از زندگی خوش دیگران داریم، کاملا اشتباه است و بسیاری فقط یک حصار آبروداری را دور خود کشیده اند، در حالی که از مسائل و مشکلات خانوادگی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی رنج می برند.
تمام مبانی کارآمد زمان که کارگشا بود، برای اهل این دوران نابود شد. اگر زلزله بیاید، همه چیز را به طور ظاهری و باطنی ویران می کند، ولی زلزله های روزگار بد آهسته و با چراغ خاموش حرکت می کنند. به طوری که انسان گاه به خود می آید و می بیند که بخشی از وجودش از بین رفته است و بخشی از زندگی اش نابود شد، دقیقا مثل همین بیماری کرونا که گفته می شود همه آن را خواهند گرفت، منتها ابتلای آنها سبک و سنگین دارد.
آن لذتی که در گردهمایی ها در ابعاد کوچک مانند خانواده و فامیل بود تا فراتر از آن در اجتماع که جنبه تفریح و تفرج داشت همانند میوه های فاسد یا بدون طعم شده و لذتی ندارند.

Read More

12: رمضان چیست؟ فطر کدام است؟

رمضان چیست؟ فطر کدام است؟

بخشی از پادکست:

رمضان چیست؟ ایثارگری، روزه کدام است؟ از خودگذشتگی، صوم مساویست با بردباری، صیام برابر است با همدردی با همنوع، فطر دارای پیام مهمی ست، فطرت آدمی را بیدار می کند، تا به فطرتش بازگردد، در زندگی ماشینی معنویات کنارگذاشته شده، اهم معنویات عدالت است، عدالت یعنی نبود تبعیض، زدودن ظلم، مساوات در جامعه جهانی، برابری در تقسیم اموال کره خاک، برادری با همه بدون درنظر گرفتن عقائد، تقسیمات جغرافیایی، شکل. فطر عید است؟ عید به معنای بازگشت به خویش، فطر زمانی عید است که آن کسی که یک ماه روزه گرفته، حاصلش خوش اخلاقی باشد، مهرورزی باشد، روزه آموخت که نخور، نمی خورد تا درد گرسنگان را حس کند، الان که به پایان ماه رمضان رسیدیم فطر آمده، اکثرا از کسانی که عید فطر را باور دارند، در شادی و شعف هستند، که عید است و پایان یک ماه بندگی!
Read More

11: توسل

توسل

بخشی از پادکست:

توسل همان سوال است و سوال در واقع همان اعلام نیاز می باشد. اساسا نیاز، خمیرمایه انسان و انسان غریب عالم وجود است. توسل شفاعت گرفتن و وساطت جستن است. انسان متوسل در واقع مضطر، ملتهب و مضطرب است.
کسی که در دریا غرق می شود، فریاد استغاثه بلند می کند که نجاتم دهید. تمام انسان ها محتاج حمایت هستند، حتی قدرت ها و ابرقدرت ها، دانشمندان هم از این احتیاج مستثنی نیستند، چرا که آدمی ضعیف آفریده شده و ضعف او بر خودش آشکار است.
Read More

10: عید فطر

عید فطر

بخشی از پادکست:

عید فطر از اعیاد دینی است که برای آن خواص زیادی گفته اند، اما ما چیزی ندیدیم! از جمله خواص آن این است که روزه داران به هر مقدار که می‌توانند، به نیازمندان زکات فطریه بدهند. ولی با توجه به معایناتی که در سطح دریافتی‌های عمومی می‌شود، حق به حق دار نمی‌رسد، یعنی همه‌ این کمک ها در یک مسیر خاص قرار می‌گیرد و به جهات معین می‌رود.

Read More

9: مدیریت احساسات در زندگی روزمره

مدیریت احساسات در زندگی روزمره

بخشی از پادکست:

گذشته نشان می دهد، تجربه نشان می دهد، حوادث و وقایع اطراف نشان می دهد، تاریخ نشان می دهد که ما و پدران ما، آباء و اجداد ما نتوانستند از این اقیانوس حیرت، گلیم دلخواه را بیرون بکشند، شاید آن ها متأثر رفتند، حیران رفتند، بی انگیزه شدند، ولی ما همه حجاب ها را کنار زدیم و مغز عصر خود را پیدا نموده ایم.
اصل زمان ما برابر است با زور، و این زور از بالا می آید به پایین، سرایت می کند. وقتی زور باشد عقل، اختیار، علم، تجربه، زر، زور، تزویر و قدرت کارایی ندارد. یک نمونه اش همین ویروسی که آمد، زور از بالا بود، به یکباره تحول مخربی را در جهان ایجاد کرد، هیچ کس هم نتوانست کاری بکند. حکومت های مترقی به خاطر تعطیلی فقط توانستند کمک به مردمشان بکنند و درآمد به آنها بدهند، همین! بعد هم برای اینکه علم سرشکست نشود، الان ماه ها است که می گویند فردا واکسن کرونا تولید می شود. چیزی که ماه ها طول کشیده و عایداتی نداشته نشان می دهد که تبلیغ است برای گمراه کردن واقعیت های علم پزشکی…
Read More