Latest Posts

قسمت1: بیداری در قرنطینه

بیداری در قرنطینه

◀️«پادکست حلقه های مفقوده از رادیو پژواک دوست – مجالی برای گفتگو و اندیشه همراه با بروجردی، کاشف توحید بدون مرز»

…انسانی که زندانی دست تقدیر است و این نوع حبس را نمیدید ،این محبس را آورد عیناً نشانش داد، یعنی قرنطینه در منزل!
بشری که اعتماد داشت به قدرت
از ناحیه یک کشور قدرتمند این بیماری سر زد!
تمام اینها چینش های زیبای بیداری ست….

موضوع این قسمت: بیداری در قرنطینه
اگر این برنامه رو دوست داشتید به دوستانتون معرفی کنید و نظرات خودتون رو برای ما بفرستید.
از هر جایی که پادکست رو میشنوید، میتونید با ما تماس بگیرید و راجع به برنامه نظر بدید.

ویژه نوروز

ویژه نوروز

◀️«پادکست حلقه های مفقوده از رادیو پژواک دوست – مجالی برای گفتگو و اندیشه همراه با بروجردی، کاشف توحید بدون مرز»
ویژه فایلِ نوروز

من آرزو می کنم که عید نوروز برای همه وابستگان به این روز در همه نقاط کشور و جهان روز شادی دائمی باشد. حال اگر فقط امروز را شاد باشیم و تمام شود، آیا این شادی محسوب می شود؟

نوروز سرآغاز یک سال است، اگر انسان مثلا یک روز به مسافرت رود یا یک هفته لذت ببرد و سپس کل ماه های این سال در فلاکت و نداری و بیچارگی باشد، این هرگز شادی نیست.

من برای همه شما دعا می کنم. متاسفم که از دست من کاری ساخته نیست، جز این که تاسف بخورم و مانند شما زندگی کنم و رتبه زندگی خود را به موقعیت طبقه پایین بیاورم تا شما را حس کنم و درک کنم.

من هم دردمند هستم و هزار مشکل دارم. من هم کشورم را دوست دارم و هرگز این کشور را ترک نکرده ام. من نوروز را هم دوست دارم، ولی نمی توانم جلوی وجدانم و فریاد نَفْسم را بگیرم که التماس میلیون ها ایرانی و بلکه ده ها میلیون ایرانی برای استغاثه و امدادخواهی بلند است، آن را نشنیده بگیرم.

قسمت0: رسانه در عصر حاضر

رسانه در عصر حاضر

◀️«پادکست حلقه های مفقوده از رادیو پژواک دوست – مجالی برای گفتگو و اندیشه همراه با بروجردی، کاشف توحید بدون مرز»

روز انتشار برنامه، جمعه آخر هفته است که در زمان انتشار بتونید با فرصت بهتری برنامه رو گوش بدید و کنار هم باشیم..
توی این پادکست در جستجوی حلقه های مفقوده ای هستیم که ما انسان ها هزاران سال است در جستجوی آنها هستیم و هزاران سوالِ بی پاسخ رو با خودمون همچنان حمل میکنیم.

اگر این برنامه رو دوست داشتید به دوستانتون معرفی کنید و نظرات خودتون رو برای ما بفرستید.
از هر جایی که پادکست رو میشنوید، میتونید با ما تماس بگیرید و راجع به برنامه نظر بدید.