برچسب: آسایش

ویژه نوروز 1400

بخشی از پادکست:

پس ما از آن خدایی که ادیان و مذاهب نتوانستند برای ما بیاورند، در حالی که می‌دانیم که این هستی صاحبی دارد، این گیتی مالکی دارد، این دنیا فروانروایی دارد، ما از آن خدای حقیقی می خواهیم که سال جدید را برای ما متفاوت قرار بدهد.
ملت ما و سایر ملت های دنیا در سال جاری و سال قبل از آن گرفتار کرونا بودند و در کنار آن کسادی مشاغل، بیچارگی، درماندگی، ورشکستکی، بیماری های مختلف اعم از بیماری ‌های واگیر جنسی و بیماری های لاعلاج فراگیر شد، ما از آن خدا می‌خواهیم یک نوروز شسته-رُفته بدهد! گرچه خیلی بعید است، ولی می‌گویند آرزو بر جوانان عیب نیست، یا می‌گویند فرض محال محال نیست! ما فرض می‌کنیم که این آرزو اجابت بشود برای شما عزیزان، مخاطبین، یاران من و شاگردان من و تمام ایرانی‌های عزیز و تمام هموطنانی که در کل جهان پخش و منتشر هستند.
برای همه شما آرزوی رفاه، سلامتی، آسایش و آسودگی و راحتی می‌کنم…
بروجردی، نوروز ۱۴۰۰

27: دنیای ما به آرامش و آسایش نرسید

دنیای ما به آرامش و آسایش نرسید
بخشی از پادکست:

باعث آرامش خانواده چیست؟
به واقع زندگی منهای آسایش بقول قدیمی‌ها مُفت نمی‌ارزد.

آسودگی در چیست؟ در نبود مشکلات است. بعضی‌ها خیال می‌کنند که اگر از اجاره نشینی راحت بشوند و صاحبخانه بشوند دیگر مشکلی ندارند. دختر و پسر فکر می‌کنند که اگر ازدواج کنند دیگر مشکل‌شان حل است. زن و مردی که بچه ندارند فکر می‌کنند که اگر بچه بیاورند مشکل‌شان حل است. فقیر خیال می‌کند که اگر پولدار بشود دیگر دغدغه‌ای ندارد. بیمار تصوّر می‌کند که اگر شفا پیدا کند همه چیز درست است. آیا این است؟

همهٔ شما کوچک و بزرگ، جوان و پیر صاحب تجارب هستید و سنی از شما گذشته، هر کس در عمرش یک سال را هم محاسبه کند می‌فهمد که اینها هیچ کدام بالاستقلال، بالاستغناء حرفی برای گفتن ندارند.