برچسب: حیرت

19: امروز به سوی بازگشایی درهای بسته برویم، بزرگترین در بسته، دل خودمان است

امروز به سوی بازگشایی درهای بسته برویم، بزرگترین در بسته، دل خودمان است.

بخشی از پادکست:

سلام بر اهل جمعه…ما در این روز به سوی بازگشایی درهای بسته می رویم، بزرگترین در بسته، دل‌های خودمان است. دل‌ها جمود پیدا کرده است…درهای دل را باز می کنیم و این بدی‌ها را بیرون می‌ریزیم و به جایش آنچه را که سوخت ما در سفرمان و حرکت مان است می ریزیم و این سوخت همان سیر من الخلق الی الخالق است. سفر از فرش به عرش، گریز از جهنم سوزان به سوی وعده گاه که امیدواریم محقق شود.

Read More