برچسب: مدیریت بحران

9: مدیریت احساسات در زندگی روزمره

مدیریت احساسات در زندگی روزمره

بخشی از پادکست:

گذشته نشان می دهد، تجربه نشان می دهد، حوادث و وقایع اطراف نشان می دهد، تاریخ نشان می دهد که ما و پدران ما، آباء و اجداد ما نتوانستند از این اقیانوس حیرت، گلیم دلخواه را بیرون بکشند، شاید آن ها متأثر رفتند، حیران رفتند، بی انگیزه شدند، ولی ما همه حجاب ها را کنار زدیم و مغز عصر خود را پیدا نموده ایم.
اصل زمان ما برابر است با زور، و این زور از بالا می آید به پایین، سرایت می کند. وقتی زور باشد عقل، اختیار، علم، تجربه، زر، زور، تزویر و قدرت کارایی ندارد. یک نمونه اش همین ویروسی که آمد، زور از بالا بود، به یکباره تحول مخربی را در جهان ایجاد کرد، هیچ کس هم نتوانست کاری بکند. حکومت های مترقی به خاطر تعطیلی فقط توانستند کمک به مردمشان بکنند و درآمد به آنها بدهند، همین! بعد هم برای اینکه علم سرشکست نشود، الان ماه ها است که می گویند فردا واکسن کرونا تولید می شود. چیزی که ماه ها طول کشیده و عایداتی نداشته نشان می دهد که تبلیغ است برای گمراه کردن واقعیت های علم پزشکی…
Read More